Bil Nama Muat Turun
Kategori ELATIHAN
1
Aliran Proses Pencalonan Jabatan
2
Manual Pengguna Biasa
Kategori PENGESAHAN & PRESTASI
1
Garis Panduan Urusan Pengesahan Ke Dalam Perkhidmatan Staf
2
Manual Penyediaan LNPT Bagi Staf UiTM
Kategori SARAAN & PERKHIDMATAN
1
Manual Pengemaskinian Butiran Rekod Kenyataan Perkhidmatan Staf UiTM
2
Manual Permohonan Elaun Penanggungan Kerja
3
Manual Permohonan Mengambilkira Perkhidmatan Lepas
Kategori SARAAN BARU PERKHIDMATAN AWAM (SBPA)
1
Manual Pemilihan Opsyen SBPA On-line
2
Manual Semakan Maklumbalas SBPA melalui eMaklumatJabatan
Kategori SISTEM ECUTI
1
Manual Ketua Meluluskan Cuti
2
Manual Ketua Meluluskan Cuti Dibawa Ke Hadapan
3
Manual Ketua Membenarkan Cuti
4
Manual Moderator Cuti
5
Manual Penggunan Biasa
Kategori SISTEM EPENGAMBILAN STAF
1
Manual Pengguna Setup Ketua Jabatan