Portal I-Staf mempunyai pautan laman web dan juga fail-fail lain. Pihak pentadbir sistem tidak bertanggungjawab di atas sebarang kandungan yang terdapat di dalam pautan tersebut.

Pengguna yang berdaftar dibenarkan untuk menukar atau mengemaskini maklumat yang terkandung di dalam profil dengan mendaftar login id dan kata laluan yang sah. Jika lupa kata laluan, pengguna boleh mendapatkan kata laluan melalui semakan klu soalan dan jawapan yang pengguna telah isikan semasa membuat pendaftaran. Dan sekiranya masih gagal, pengguna boleh memohon kata laluan melalui emel pentadbir sistem. Dengan ini anda bertanggungjawab dengan sebarang maklumat yang dipaparkan dan tidak akan menciplak material yang bukan milik anda. Anda juga bersetuju untuk tidak menghantar sebarang maklumat kesat, lucah, ugutan, menceroboh maklumat sulit, virus komputer, perisian yang tidak sah atau sebarang perkara yang menyalahi undang-undang.

Sekiranya anda bersetuju dengan polisi yang telah dinyatakan dan anda adalah staf UiTM yang sah, sila tekan butang "Setuju", dan jika sebaliknya tekan butang "Tidak Setuju".